دی اتانول آمین

دی اتانول آمین

دی اتانول آمین (Diethanolamine) با نام اختصاری DEA ، و فرمول شیمیایی C4H11NO2 مایعی بدون ‌رنگ و با بویی مانند آمونیاک است. یک ترکیب شیمیایی آلی که از یک آمین دسته دوم و یک الکل دوتایی تشکیل شده است. این الکل دوتایی دارای دو گروه هیدروکسیل همانند سایر آمین ها است ، دی اتانول آمین نیز به صورت یک باز ضعیف عمل می کند.

دی اتانول آمین از واکنش آمونیاک با اکسید اتیلن تولید می شوند. این فرآیند، تنها فرآیند تولید این ماده در مقیاس صنعتی می باشد. واکنش ها در فاز مایع و در حضور آب انجام می شوند و بسیار گرمازا هستند.

کاربرد:

مواد آرایشی و بهداشتی

سموم کشاورزی

تولید مواد فعال کننده سطح

تصفیه گاز

تولید سیالات صنعتی

صنعت نساجی

خطرات:

در صورت تماس به بدن ، موجب تحریک چشم و پوست می شود .

تنفس بخارات آن موجب سرفه، احساس خستگی، حالت تهوع و سردرد میشود .

ایمنی:

از نگهداری این ماده در کنار اسیدها و اکسید کننده ها خود داری نمایید.

جهت مشاوره و خرید تماس حاصل فرمایید

۰۹۱۲۲۴۵۷۹۹۸

پروژه های مرتبط