دسته بندی کاتالوگ محصولات

چرا پرشین شیمی ؟

قیمت مناسب

مجموعه پرشین شیمی این افتخار را داراست که کلیه محصولات شیمیایی و پلیمری را با قیمت مناسب در اختیار تولیدکنندگان عزیز قرار میدهد.

کیفیت محصولات

کلیه مواد شیمیایی و وپلیمری ارائه شده توسط مجموعه پرشین شیمی دارای کیفیت استاندارد میباشد که تولید شده توسط پتروشیمی های داخلی و شرکت های معتبر میباشد

سرعت در ارسال کالا

مجموعه پرشین شیمی کلیه محصولات خود را بالاترین سرعت به سرتاسر ایران ارسال مینماید