بنتون

بنتون

معرفی محصول(بنتون):
بنتون 34 (BENTONE 34)(بنتونیت Bentonite) پودری سفید رنگ با بوی ملایم، غیر قابل اشتعال و مشتقی طبیعی از رسوب بنتونیت است. که به عنوان یک افزودنی رئولوژیکی(غلظت دهنده پایه) بنتونی برای سیستم های پایه حلال غیرقطبی(با قطبیت کم تا قطبیت متوسط) مورد استفاده قرار می گیرد.

کاربرد:

ایجاد و حفظ خواص تیکسوتروپی در حین اعمال پوشش ها ، در راستای افزایش غلظت

افزایش روان روی ( روان کنندگی و مقاومت در برابر دماهای بسیار بالا در خاک هایی با ماهیت مواد آلی )

جلوگیری از رسوب پیگمنت ها و فیلرها در رنگ در طول زمان ذخیره و در حین انبارداری و همچنین جهت پایداری بخشیدن به ساختار مایعات

در تولید چسب ،رنگ های ضدخوردگی، رنگ خودرو، ترکیبات قیری، پوشش های فنری، پوشش های آغشته

رنگ لوازم خانگی و رنگ های صنعتی، در رنگ های پایه حلال داخلی و رنگ های پایه حلال خارجی ،خمیر رنگ، بنتونه کاری و درزگیر، رنگ نشانه های جاده ای،گریس ها، مواد آزاد کننده قالب،آسترها، زیر پوشش ها،محصولات پایه حلال پاک کننده و بهداشتی

در پایدار کننده ترکیب امولسیون

در تولید رنگ های داخلی و خارجی ساختمان

در پوشش های غوطه وری ، پوشش های صنعتی و پوشش های کویل، موم ها، رنگ و مواد نگهدارنده چوب

خطرات/ایمنی:

از تماس مستقیم با چشم و پوست خودداری کنید.

محل نگهداری این ماده مجهز به سیستم تهویه باشد تا ذرات ریز وارد سیستم تنفسی نشود.

جهت مشاوره و خرید تماس حاصل فرمایید

۰۹۱۲۲۴۵۷۹۹۸

پروژه های مرتبط