سیلیس

سیلیس

معرفی محصول (سیلیس):

سیلیس(Silica) یا دی اکسید سیلیسیم ماده ای به رنگ خاکستری ، کریستالی ، بی بو یا یک جامد بی شکل شفاف می باشد که از اتم های سیلیکون و اکسیژن تشکیل شده اند؛ هم در اسید و هم در آب نامحلول است. اشکال مختلف سیلیس همگی از نظر ترکیب شیمیایی یکسان هستند و آرایش اتمی متفاوتی دارند.

کاربرد:

عامل ضد کف ، عامل تهویه ، حامل ، عامل تثبیت کننده سرما در نوشیدنی های مالت مانند آبجو ، ساخت موادی مانند کاغذ و چسب برای مواد بسته بندی مواد غذایی

در صنایع الکترونیکی ، شیمیایی و دارویی ،در تولید چسب و سیلانت ، جاذب ، سرامیک ، پرسلن ، بازدارنده های خوردگی ، ضد چسب ها ، رنگ ها و افزودنی های رنگ

ساخت مواد شیمیایی کشاورزی

خطرات:

ذرات این ماده در هوا معلق شده و گرد و غبار غیر قابل انفجار ایجاد می نمایند.

این ماده به صورت خوراکی در صورت بلع غیر سمی می باشد.

در صورت استنشاق گرد و غبار سیلیکای کریستالی ریز ممکن است در ریه ها منجر به سرطان ریه ، برونشیت یا سیلیکوز شود.

ایمنی:

در هنگام کار با این ماده از تجهیزات حفاظتی استفاده نمایید.

جهت مشاوره و خرید تماس حاصل فرمایید

۰۹۱۲۲۴۵۷۹۹۸

پروژه های مرتبط