دانلود آنالیز حلال ۴۱۰:لوگو

حلال ۴۱۰:

حلالي است ، متشكل از هيدروكربن هاي پارافيني با تعداد C۵-C۸. كاربرد آن بيشتر به عنوان رقيق كننده در لاك الكل ها، رنگ ها، جلا دهنده ها و مركب چاپ به عنوان يكي از مواد متشكله تاير، حلال لاستيك و رزين، چسب ها و چسب هاي نواري به عنوان حلال در صنايع شيميائي و آرايشي و غذايي مي باشد.

نام ماده ی شیمیایی: حلال ۴۱۰ فرمول شیمیایی: دمای ذوب:
دمای جوش: چگالی: جرم مولی:
حلالیت درآب:    
نام های دیگر:

حلال جزء مهمی از محلول است. حلال ها مواد شیمیایی هستند که مواد دیگر را در خود حل می کنند. حلال ها به طور کلی به دو دسته حلال های قطبی و حلال های غیر قطبی تقسیم می شوند. در حلال قطبی، ذرات تشکیل دهنده حلال قطبی بوده و یکدیگر را با نیروی جاذبه ی الکتروستاتیکی جذب می نمایند.

مهمترین حلال قطبی آب می باشد. انواع اسیدها مانند سولفوریک اسید H۲SO۴و هیدروزن فلوئورید HF ، نیز در این دسته قرار می گیرند.

حلال های پالایشگاهی:

حلال ویژه ، حلال ۴۰۲ ، حلال ۴۰۳ ، حلال ۴۰۴ ، حلال ۴۰۶ ، حلال ۴۰۹ ، حلال ۴۱۰ ) ،

رزین ( رزین الکید ، رزین پلی استر و … ) ، متانول ، اتانول ، ایزوبوتانول ، نرمال بوتانول ، اورتوزایلین ، دی اتیل هگزانول ، پارازایلین ، زایلین مخلوط ، تری اتانول امین ، منو اتانول امین ، انیدرید فتالیک ، اسید استیک ، اسید ترفتالیک ، استایرن منومر ، تولوئن ، بنزن الکیل ، بنزن خطی ، پنتا ، جوش شیرین ، اسید چرب ، نفتا ، مازوت ، گازوئیل ، قیر ، آب ژاول ، اوره صنعتی ، لوپکات سبک ، لوپکات سنگین ، آروماتیک سنگین ، آروماتیک سبک ، میعانات گازی ، برش سنگین نفتالین دار

حلال ۴۱۰

حلال ۴۱۰ عمدتاً در صنایع لاستیک سازی ، چسب سازی و صنایع رنگ و رزین مصرف می شود .

حلال ۴۱۰ یکی از پر تقاضاترین حلال ها در بازار است .حلال جزء مهمی از محلول است .

حلال ها مواد شیمیائی هستند که مواد دیگر را در خود حل میکنند . حلال ها بطور کلی به دو دسته حلال های قطبی و حلال های غیر قطبی تقسیم می شوند

در حلال قطبی ، ذرات تشکیل دهنده حلال قطبی بوده و یکدیگر را با نیروی جاذبه ی الکتر ستاتیکی جذب می نمایند . مهمترین

حلال قطبی آب می باشد .

انواع اسیدها مانند سولفوریک اسید ۴SO2H و هیدروژن فلوئورید HF ، نیز در این دسته قرار می گیرند .

عمدتا در صنایع لاستیک سازی ، چسب سازی و صنایع رنگ و رزین مصرف می شود و یکی دیگر از پرتقاضاترین حلال ها در بازار است.

نحوه ی تولید حلال ۴۱۰:

 

 

نحوه ی نگهداری حلال ۴۱۰:

 

ایمنی و خطرات حلال ۴۱۰:

اين ماده از راه چشم، پوست و استنشاق و بلع جذب مي شود .

تماس با چشم: در اثر تماس با چشم ها سبب سوزش و تحريك مي گردد .

تماس با پوست: در تماس با پوست سريعاً تبخير شده و سبب خشكي و تحريك پوست مي گردد .

تماس تنفسی: تنفس بخارات اين مايع سبب كاهش كار ايي دستگاه اعصاب مركزي و آسيب به ريه ها مي گردد.

بلع و گوارش: بلعيدن اين مايع سبب سوزش در ناحية گلو و سينه شده و سبب تهوع و استفراغ مي گردد .

 

شرايط نگهداري و حمل ونقل :

به علت قابليت اشتعال اين ماده حتماً قبل از حمل، اقدامات كنترلي مهندسي انجام گيرد . و در محيط خشك و خنك بدور از

منابع و نور مستقيم خورشيد و با تهوية مناسب نگهداري شود .

جهت جمع آوري موارد ريخته شده از مواد جاذبي مانند ماسه و خاك استفاده نمائيد و از مواد قابل احتراق مثل خاك اره

استفاده ننمائيد . از ورود آن به مجاري فاضلاب جلوگيري نمائيد.

برای اطلاعات دقیق تر درباره ی این ماده مخصوصا در زمینه های بنیادی و ایمنی به کتاب های مربوطه مراجعه فرمایید.