اسید مالئیک (C4H4O4)

اسید مالئیک

دانلود آنالیز اسید مالئیک: اسید مالئیک (C4H4O4): اسید مالئیک (Maleic acid) یک ترکیب آلی دی کربوکسیک اسید (دارای دو

اسید مالئیک (C4H4O4)دانلود آنالیز اسید مالئیک:pdf

اسید مالئیک (C4H4O4): اسید مالئیک (Maleic acid) یک ترکیب آلی دی کربوکسیک اسید (دارای دو گروه کربوکسیل) است که از یک گروه اتیلن و دو گروه کربوکسیلیک اسید تشکیل شده است. مالئیک اسید در آّب محلول بوده و با آب زدایی به مالئیک انیدرید و با هیدراتاسیون به مالئیک اسید تبدیل می شود.

نام ماده ی شیمیایی: مالئیک اسید فرمول شیمیایی: C4H4O4 دمای ذوب: ۱۳۵ درجه سانتی گراد 
دما ی جوش: چگالی: ۱/۵۹ گرم بر میلی لیتر جرم مولی: ۱۱۶/۰۷ گرم بر مول
حلالیت در آب:    
نام های دیگر: (Z)-butenedioic acid cis-butenedioic acid malenic acid maleinic acid toxilic acid

نقطه ذوب مالئیک اسید در محدوده ۱۴۴- ۱۳۰ درجه سانتی گراد است که در سه محدوده قرار دارد:

 • نقطه ذوب ۱۳۹- ۱۳۸ درجه سانتی گراد وقتی از آب کریستال تشکیل شود،
 • نقطه ذوب ۱۳۵ – ۱۳۰ درجه سانتی گراد وقتی از الکل کریستال شود 
 • نقطه ذوب ۱۴۴ در هوا.

نقطه جوش نیز در حدود ۱۳۸ درجه سانتی گراد گزارش شده است، یعنی دمایی که در آن مالئیک اسید تجزیه می شود. در این دما، مالئیک اسید ایزومراسیون شده و به اسید فوماریک تبدیل می شود.

این اسید به شکل گرد متبلور یا دانه ای به رنگ سفید می باشد. اسید مالئیک در طبیعت به وفور پیدا می شود و  یک اسید آلی غالب در سیب های درختی، مخصوصا سیب های نارس و انواع توت ها و سایر میوه ها است. نقطه ذوب این اسید از اسید سیتریک کمتر است و به همین خاطر از آن در تهیه ی آبنبات های سخت استفاده می شود.

 با توجه به موقعیت گروه عاملی کربوکسیلیک اسید ، فوماریک اسید ایزومر ترانس و مالئیک اسید ایزومر سیس است. حلالیت این دو اسید متفاوت است. اختلاف دیگری که وجود دارد در نقطه ی ذوب انهاست و سومین اختلاف تفاوت در pka و pka2 آنهاست.

اسید مالئیک در حیوانات، نقش مهمی در تولید انرژی برای فرآیندهای سلولی و متابولیسم کربوهیدرات ها ایفا می کند.

نحوه ی تولید اسید مالئیک:

 

مالئیک اسید در حضور کاتالیست های رزین تبادل کاتیونی با اتانول واکنش استری شدن انجام می دهد و دی اتیل مالئات تولید می کند. مالئیک اسید در حضور یون های سریک و برومید، به اسید فورمیک تبدیل می شود و با استایرن واکنش کوپلیمریزاسیون می دهد. 

روش صنعتی تولید مالئیک انیدرید بسیار ارزان تر است. فاز بخار بنزن را توسط اکسیژن هوا و در حضور کاتالیزر پنتا اکسید وانادیم در دمای ۴۰۰ درجه سانتیگراد اکسید می کنند.

 

نحوه ی نگهداری اسید مالئیک:

کاربرد اسید مالئیک:

اسید مالئیک (C4H4O4)

 1. مالئیک اسید یک واسط شیمیایی چندکاربردی است که در صنایع مختلف به عنوان جز سازنده عطر، تنظیم کننده pH در مواد آرایشی و بهداشتی و … استفاده می شود.
 2. مالئیک اسید همچنین در تولید رزین های مصنوعی، رنگ ها، کتان ها و ابریشم کاربرد دارد. 
 3. این اسید در تولید بافر تری مالئات و بافر سدیم مالئات استفاده شده است.
 4. برای سنتز هیدروژل های آکریلامید، مالئیک اسید استفاده می شود. مالئیک اسید می تواند به عنوان ماده پیشرو برای تولید افزودنی مواد غذایی استفاده شود. 
 5. در صنایع غذایی از این اسید برای تهیه مخلوط نوشیدنی های خشک، نوشابه گازدار، ژله و… کاربرد دارد.
 6. در تولید انواع آب میوه ها و آبنبات ها استفاده می شود.
 7. به عنوان یک نگهدارنده برای چربی ها و روغن ها استفاده می گردد.
 8. و …

ایمنی و خطرات اسید مالئیک:

مالئیک اسید، پوست و چشم را به شدت تحریک می کند و حتی منجر به آسیب به چشم می شود.

تنفس مالئیک اسید موجب تحریک بینی، گلو و ریه ها می گردد.

برای اطلاعات دقیق تر درباره ی این ماده مخصوصا در زمینه های بنیادی و ایمنی به کتاب های مربوطه مراجعه فرمایید.