اتیل گلایکول استات (C6H12O3)

دانلود آنالیز اتیل گلایکول استات:

اتیل گلایکول استات (C6H12O3):

 

 

نحوه ی تولید اتیل گلایکول استات:

 

نحوه ی نگهداری اتیل گلایکول استات:

 

کاربرد اتیل گلایکول استات:

 

ایمنی و خطرات اتیل گلایکول استات: