قلمه زدن یکی از کار هایی هست که اکثر انسان ها چه در ابعاد بزرگی مثل باغ و چه در ابعاد کوچکتر مانند گلدان ها با آن درگیر هستند. شاید بار ها شده باشد که قلمه ی شما رشد نکند و از بین برود ولی نگران نباشید، شما می توانید در یک دقیقه روش دقیق این کار را ببینید و از قلمه و رشد آن لذت ببرید.

 

 

 

 

منبع: agriculture.new


این روز ها خیلی از آدم هایی که در اطراف ما زندگی می کنند و یا حتی خود ما هم ممکن است مدتی و یا برای همیشه در خانه های آپارتمانی زندگی کنیم.

متاسفانه به دلیل گرانی های خانه های حیاط دار مجبوربم حیاط را به خانه بیاوریم. با این فیلم می توانید از یک گل کوچک نمونه های زیادی از آن را پرورش دهید و یک باغچه ی خانگی داشته باشید.

منبع: سایت اگروفیلم