فیلم قلمه زدن کاکتوس در کمتر از 3 دقیقه

فیلم قلمه زدن کاکتوس در کمتر از ۳ دقیقه

این روز ها خیلی از آدم هایی که در اطراف ما زندگی می کنند و یا حتی خود

این روز ها خیلی از آدم هایی که در اطراف ما زندگی می کنند و یا حتی خود ما هم ممکن است مدتی و یا برای همیشه در خانه های آپارتمانی زندگی کنیم.

متاسفانه به دلیل گرانی های خانه های حیاط دار مجبوربم حیاط را به خانه بیاوریم. با این فیلم می توانید از یک گل کوچک نمونه های زیادی از آن را پرورش دهید و یک باغچه ی خانگی داشته باشید.

منبع: سایت اگروفیلم

ثبت دیدگاه