فیلم قلمه زدن نهال در 1 دقیقه

فیلم قلمه زدن نهال در ۱ دقیقه

قلمه زدن یکی از کار هایی هست که اکثر انسان ها چه در ابعاد بزرگی مثل باغ و چه در

قلمه زدن یکی از کار هایی هست که اکثر انسان ها چه در ابعاد بزرگی مثل باغ و چه در ابعاد کوچکتر مانند گلدان ها با آن درگیر هستند. شاید بار ها شده باشد که قلمه ی شما رشد نکند و از بین برود ولی نگران نباشید، شما می توانید در یک دقیقه روش دقیق این کار را ببینید و از قلمه و رشد آن لذت ببرید.

 

 

 

 

منبع: agriculture.new

ثبت دیدگاه